Helena Golenhofen
univ. dipl. inž. grad.
Telefon: 041 / 285 280
info@fengshui-akademija.si

Če želite prejemati novice o aktivnostih Feng shui akademije, vpišite vaš elektronski naslov:
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
    
 

    REVERZNOOSMOZNA NAPRAVA AGENKI ZA ČIŠČENJE IN REVITALIZIRANJE VODE

Zakaj potrebujemo čisto vodo? | Petstopenjski filter | Čistost filtrirane vode | Revitalizator vode

Sorodne teme:
Testiranje vode

Če pijemo pesticide

Ponudba naprav in filtrov za čiščenje vode je zelo velika. Tudi mi smo dolgo časa iskali reverznoosmozno napravo, ki bi nas prepričala. In smo jo našli! Narejena je iz ameriških komponent in sestavljena v Tajvanu, mi pa smo jo predvsem za naše paciente in druge zainteresirane uvozili v Slovenijo.

Petstopenjski filter očisti več kot 95 odstotkov vseh snovi, ki so v vodi. Skoraj popolnoma (99-odstotno) pa odstrani klor, organske kemikalije in bakterije. Kakovost vode pred in po čiščenju lahko izmerimo s posebno napravo, ki meri prevodnost vode. Povprečna prevodnost vodovodne vode je 250 ppm, iz naprave Agenki pa priteče voda z 0 do 10 ppm.

Iz izkušenj vemo, da ima energitizirana voda večjo moč razstrupljanja, zato smo napravi dodali revitalizator, ki ga je razvil slovenski iznajditelj. Tako iz naprave Agenki priteče očiščena in energitizirana voda, kar lahko dokažemo tudi s testi.

Reverznoosmozna naprava Agenki ima nadzorni sistem za preverjanje kakovosti vode (na mini računalniku),tako da lahko v vsakem trenutku pogledamo kako čista je voda in kdaj je potrebno zamenjati membrano.

Reverznoosmozno napravo lahko vgradimo v kuhinjski element pod pomivalnim koritom. Možno jo je vgraditi tudi drugje, vendar se morate o tem pogovoriti s prodajalcem. Prečiščena in energizirana voda priteče iz pipe, ki jo dodatno namestimo nad pomivalnim koritom.

Skupaj z napravo dobite vodni zbiralnik, vodno pipo in vse druge dele, ki jih potrebujete pri vgradnji, ter natančna in razumljiva navodila za vgradnjo in uporabo reverznoosmozne naprave.

Za nadaljnja vprašanja smo vam na razpolago po telefonu ali elektronski pošti.

Vaš Energijski centerZAKAJ POTREBUJEMO ČISTO VODO?


Najpomembnejši vir zdravja je voda. Čeprav lahko nekaj časa preživimo brez hrane, moramo dnevno popiti zadostno količino vode, da nadomestimo izgubljeno telesno tekočino (na primer pri potenju) in zagotovimo zadostno količino tekočine za nastajanje urina in s tem nemoteno delovanje ledvic.

Četudi je za izravnavo telesne tekočine pri izgubi vode v sili primerno vsakršno dovajanje tekočine (iz hrane, čaja, pijač…), ledvice za razstrupljanje potrebujejo predvsem eno – vodo, in to v najčistejši obliki.

Dnevno izgubimo okoli 0,5 do litra tekočine s potenjem, dihanjem, iztrebljanjem … Da bi zagotovili izločanje sečnih snovi, moramo dnevno proizvesti najmanj liter (še bolje 1,5 litra) urina. Poleg zaužite tekočine, ki jo vsebuje hrana, znaša povprečna potrebna količina popite tekočine torej od 1,5 do dva litra na dan. To so najmanjše priporočene vrednosti za dovajanje tekočine. Če pa želimo razstrupljanje telesa res podpirati, moramo na 25 kilogramov telesne teže popiti liter vode, pri intenzivni terapiji z razstrupljanjem telesa pa lahko to količino še povečamo.

Samoumevno je, da v vodi ne bi smelo biti škodljivih snovi. Sicer nam pristojne institucije vedno znova zagotavljajo, da naj bi bila naša pitna voda ustrezna, toda to je določeno s pojmom tako imenovanih mejnih vrednosti. Te pa so lahko stvar razprave, zakonodajalec jih stalno na novo določa in popravlja (praviloma vedno navzgor!). Vsako škodljivo snov, ki jo prejmemo s pitno vodo (tudi če je znotraj mejnih vrednosti), moramo prek ledvic znova izločiti. S tem se zmanjša njihova sposobnost odvajanja strupov iz telesa. Torej tudi tukaj velja načelo čiste vode.


OPIS PETSTOPENJSKEGA FILTRA

1. filter: polipropilenski filter (5 μm)
Odstrani grobe delce umazanije, kot je na primer rja.

2. filter: ogleni filter
Odstrani klor, vonjave, organske spojine, pesticide in kemikalije, ki bi lahko vplivali na okus in vonj vode.

3. filter: polipropilenski filter (1 μm)
Odstrani preostale najfinejše delce umazanije.

4. filter: reverznoosmozna membrana
Odstrani težke kovine (na primer svinec, baker, živo srebro, kadmij, minerale, fluoride, nitrite in nitrate).

5. filter: filter z aktivnim ogljem
Izboljšuje okus in vonj vode pred odvzemom (nameščen je za zbiralnikom).

Učinke uporabe petstopenjskega filtra najočitneje zaznate ob pitju vode. Voda ima odličen okus, je zelo mehka, nadvse osvežujoča in brez kakršnegakoli vonja.


ČISTOST FILTRIRANE VODE

Z merjenjem prevodnosti vode lahko dokažemo učinkovitost reverzno-osmozne naprave. Prevodnost vode merimo s posebno napravo v enotah μS/cm (mikrosiemensih na centimeter) ali ppm (parts per million) Prevodnost povprečne vodovodne vode v Sloveniji je približno 250 ppm. Po filtriranju z napravo Agenki se prevodnost vode zmanjša pod 10 ppm. Tako na primer voda pred čiščenjem vsebuje 250 delcev na milijon vodnih molekul (ppm), po filtriranju pa je teh manj kot 10.

To izjemno čistost vode dosegamo s kombinacijo različnih filtrov in uporabo zelo kakovostnih membran za reverzno osmozo. Naše membrane imajo zelo majhne in enakomerno razporejene pore. Ker za filtriranje potrebujejo večji pritisk, kot ga ima voda v vodovodni napeljavi, smo v napravo vgradili črpalko.


Reverzna osmoza

Voda pri reverzni osmozi z velikim pritiskom pritiska na membrano z izjemno majhnimi porami (pore so manjše od enega nanometra). Skozi pore lahko pridejo samo molekule, ki so manjše od molekul vode. Membrane ne morejo prestopiti večje bakterije, virusi, mikroorganizmi, težke kovine in ostanki zdravil. Tako nastane skoraj sterilna in zelo čista voda.


Samodejno čiščenje membrane

Da se membrana ne zamaši, poskrbi voda, ki teče ob membrani in odteče neposredno v odtok. S takšnim izpiranjem membrana ostane čista. Pri naši napravi poteka to čiščenje samodejno, z vgrajenim mini računalnikom. Če na primer odpotujete, vam ni treba skrbeti, saj se bo membrana večkrat na dan sama očistila.


Nadzor z mini računalnikom

Naprava Agenki vodo ne samo odlično očisti, ampak tudi nadzira njeno kakovost z vgrajenim mini računalnikom (z zaslonom in kontrolnimi lučkami). Takšno nadziranje kakovosti vode uporabljajo po navadi le v industriji, zdaj pa vam to omogoča tudi naša čistilna naprava: kontrolne lučke na zaslonu vedno kažejo delovanje naprave.

Tako lahko na primer vidite, ali je zbiralnik vode poln, ali naprava pravkar proizvaja čisto vodo ali pa poteka samodejno izpiranje membrane.

Zaslon stalno kaže trenutno čistost vode v enoti ppm, ki meri število izmerjenih delcev na milijon vodnih molekul. Če filtri ne bi več delovali pravilno ali pa bi se v njih razmnožile bakterijske klice, bi se izmerjena vrednost ppm takoj močno povečala. To je opozorilo za vas, da morate zamenjati filtre ali očistiti napravo. Stalno nadzorovanje kakovosti vode z vgrajenim mini računalnikom vas razbremeni, saj se pri večletni uporabi naprave pogosto zgodi, da pozabimo zamenjati filtre v takšnih časovnih intervalih, kot jih priporoča proizvajalec. Na zaslonu so izpisane tudi ure delovanja membrane, da vemo, kdaj bo treba membrano zamenjati.


REVITALIZATOR ZA ENERGIZIRANJE VODE

Voda po filtriranju steče najprej skozi revitalizator in šele nato skozi pipo do uporabnika. S tem postopkom fizikalno obogatimo oziroma energiziramo vodo. Radiestezisti ocenjujejo vodo po treh merilih: glede na celotno vsebnost energije v vodi, ki se meri v tako imenovanih bovisovih enotah (od 0 do 10.000), sučnost delcev v vodi (dobra voda je desnosučna) in delež yina in yanga v vodi (večji je delež yina v vodi, bolj je voda zdravilna).

Vodovodna voda ima pogosto zelo majhno energijsko vrednost (manj kot 3000 bovisov). Voda iz pipe se navadno vrti v levo smer (od 60 do 80 odstotkov v levo, od 20 do 40 v desno). Vrednosti yina in yanga v vodi so zelo različne.

Naš revitalizator trajno energizira vodo, tako da se vrednosti povečajo na od 7500 do 8000 bovisov. Ko dosežemo vrednosti 6500 bovisov in več, govorimo o energizirani vodi, ki človeka krepi. Revitalizator spodbuja tudi vrtenje delcev v desno smer (tako imenovana desnosučnost): približno 30 odstotkov delcev v vodi se vrti v levo in približno 70 odstotkov v desno smer. Voda dobi ob tem 70-odstotno yin polarnost.

Z revitalizatorjem energizirano vodo je ocenil priznani nemški radiestezist. Vodo lahko ocenimo s tremi stopnjami: pitna, zdravilna in sveta voda. V energijskem smislu je radiestezist z revitalizatorjem energizirano vodo opredelil za »zdravilno vodo«. To pomeni, da lahko vsak, tudi vi, navadno vodovodno vodo z revitalizatorjem spremeni v »zdravilno«.

Če se s temi pojmi in lastnostmi vode do zdaj še niste ukvarjali, vam navedene informacije ne povedo prav veliko. Mogoče se vam te raziskave ne zdijo preveč prepričljive, zato vam bomo predstavili še druge dokaze, ki potrjujejo učinkovitost našega revitalizatorja.
 

Slike vodnih kristalov

Če vodo zmešamo s soljo in posušimo kapljico solne raztopine na objektnem steklu, lahko pod 400-kratno povečavo mikroskopa ocenimo videz vode. Večja kot je energija vode oziroma moč za oblikovanje struktur, lepši vodni kristali iz soli se oblikujejo na steklu.Slika 1: Vodovodna voda s slabo kristalizirano solno raztopino
Slika 2: Energizirana voda z lepo izraženo kristalno strukturo

Kar 70 odstotkov človeškega telesa sestavlja voda, saj je najpomembnejše transportno sredstvo v telesu, zato je sestava vode zelo pomembna. Razliko med energizirano (tako imenovano živo vodo) in slabo energizirano (mrtvo) vodo so potrdili tudi na fakulteti v Gradcu. Napetost na površini vode vpliva na mrežno sestavo vode, torej na njeno vezljivost. V energizirani vodi se snovi laže razgrajujejo in prehajajo v telo. Ta lastnost vode, najdena v sveži, izvirski in energizirani vodi, je za človeka zelo koristna, saj se vitamini, minerali in tudi balastne snovi bolje prenašajo po telesu. Naša naprava Agenki vam zato ponuja enkratni, patentirani sistem za energiziranje vode, ki ga ne najdete v nobeni drugi napravi na svetu. Razvijanje tehnologije, raziskovanje in preizkušanje je trajalo več kot deset let.

Voda v revitalizatorju se trajno preoblikuje zaradi dveh pomembnih dejavnikov. Prvi, spirala, ki je v revitalizatorju, vodo na poseben način zvrtinči. Tudi oblika revitalizatorja je natančno prilagojena vrtinčenju. Drugi element je stiskanje vode skozi »porozni element«, v katerega so vgrajeni posebni minerali in snovi. Ta del je osrednji v procesu energiziranja. S tem postopkom se vodni delci razbijejo in voda lahko sprejme nove informacije. Sistem vodnih delcev pomenijo skupine posameznih molekul vode, ki se združijo v skupino (cluster) približno 200 molekul. V sveži, izvirski vodi molekule vode še niso združene v skupino molekul. Takšna voda ne nosi nobenih informacij. Pri vodovodni vodi pa so že skoraj vse molekule združene v skupino molekul in do nas prinesejo informacije (pozitivne in negativne). Z revitalizatorjem molekulam ne poskušamo posredovati samo novih informacij, jih torej na novo oblikovati, temveč jih tudi razbiti in vodo tako »osvoboditi«.

Pijte to vodo, dajte jo domačim živalim, zalivajte z njo rože – in opazili boste razliko! Le če boste sami preizkusili vodo, boste verjeli, kako velika moč se skriva v našem revitalizatorju.

Tehnični podatki:

 • Dnevna produktivnost: do 300 litrov vode

 • Kapaciteta vodnega zbiralnika: 12 litrov

 • Samodejno izpiranje membrane za reverzno osmozo

 • Samodejen nadzor kakovosti vode na zaslonu

 • Mini računalnik za upravljanje naprave

 • Revitalizator za oživljanje vode

 • Izdelano po standardu TÜV (EN60950) z oznako CE

 • Naprava je že v celoti sestavljena in dokazano neprepustna za vodo.

 • Na filtrskih vložkih so dvojna tesnila.

 • Velikost naprave: 47 cm / 42 cm /20 cm (širina / višina / globina); teža: 14 kg

 • Vodni zbiralnik: 28 cm / 35 cm / 28 cm (širina / višina / globina); teža: 4 kg


Navodilo za vgradnjo

Celotno napravo vam lahko vgradi strokovnjak (z nami sodeluje gospod Romšak Jože, strokovnjak za takšne naprave) ali vodovodni inštalater, lahko pa poskusite sami. Da boste laže ocenili, ali boste zmogli vgraditi napravo, si preberite, kako vgradnja poteka:

 • Napravo boste postavili v omarico pod pomivalno korito, zato morate v delovni pult oziroma korito izvrtati luknjo premera 15 milimetrov. V to luknjo boste pozneje namestili vodovodno pipo.

 • Na vstopni ventil priključka za mrzlo vodo, ki je pod pomivalnim koritom, vgradite vmesnik. Na ta vmesnik pa vgradite ventil za napravo. Vse potrebne dele za vgradnjo dobite skupaj z napravo.

 • Za izpiranje membrane potrebujete odtok. V te namene uporabite odtočno objemko, ki jo namestite na odtok pomivalnega korita, še prej pa v odtočno cev izvrtate majhno luknjico premera sedem milimetrov. Vse potrebne dele ste prav tako dobili skupaj z napravo.

 • Priključke povežite s cevmi na posamezne sestavne dele naprave: napravo z vstopnim ventilom, napravo z vodnim zbiralnikom, napravo z odtokom, napravo s pipo za vodo.


 


/ Vir: www.fengshui-akademija.si /


na vrh