Helena Golenhofen
univ. dipl. inž. grad.
Telefon: 041 / 285 280
info@fengshui-akademija.si

Če želite prejemati novice o aktivnostih Feng shui akademije, vpišite vaš elektronski naslov:
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
    
 V feng shuiju je danes več smeri, ki se med seboj zelo razlikujejo, če ne celo izključujejo. V splošnem lahko rečemo, da imajo vse smeri neke skupne osnove (to je yin in yang, Šola oblik in ciklus petih elementov), so pa v metodiki in učinkovitosti zelo različne. Med tako pestro ponudbo različnih šol, teorij in pogledov v feng shuiju se je zelo težko objektivno informirati, da o izbiri optimalne individualne metode niti ne govorim. Za boljšo orientacijo sem vam pripravila opis posameznih metod, ki so zaradi preglednosti razvrščene po skupinah.

                           Bagua treh vrat
Šola osmih hiš
                     Zvezde devetih hiš
Leteče zvezde - San Yuan
          Leteče zvezde - Yuen Hom
Bazi suanming
                         Qi-Mag feng shui


  na vrh

Bagua treh vrat (Sekta črnega klobuka) in Intuitivni feng shui

Metoda Bagua treh vrat je v Ameriki in Evropi najbolj razširjena, verjetno zato, ker je tudi najbolj preprosta. Je enostavna za razlago in se jo da dobro opisati. Toda v celi Aziji ni niti enega svetovalca feng shuija, ki bi jo uporabljal! Kljub temu pa je priljubljena tema pri srečanjih velikih mojstrov feng shuija, če se želijo nasmejati na račun Zahodnjakov ...

Postopek je v 80. letih razvil (mnogi pravijo izmislil) Thomas Lin Yun, vodja neke tibetansko-budistične sekte v Ameriki. Njegove ideje so prevzeli različni ljudje, jih malo spremenili in prodali kot svoje. Skupna značilnost teh metod je, da so zelo splošne in redko, ali skoraj nikoli, individualno prirejene za stranke. Tudi energetska skladnost med hišo/poslovnim prostorom in teorijo petih elementov je v celoti zanemarjena.

Metoda je zelo površna, vendar prav zato primerna za začetnike (ja, tudi jaz sem tako začela). Pri analizi prostorov uporabimo poleg osnovnih pravil šole oblik še enostaven pravokotnik iz devetih polj, ki je za vse objekte enak. Spodnje tri pravokotnike, ki se imenujejo znanje, kariera in pomagajoči prijatelji, položimo na tisto steno, kjer so vhodna vrata. Ker se lahko vhodna vrata nahajajo v enem od treh pravokotnikov, se ta metoda imenuje tudi Bagua treh vrat. Dodaten kriterij pri analizi objekta je tudi popolnost tlorisa (če pokriva vseh devet pravokotnikov). Problematične cone v in zunaj objekta (Bagua treh vrat lahko uporabimo tudi za okolico) se odpravijo s kristali, mobili, delfini, ogledali, rožami, piščalmi, lučmi ...

Privlačnosti metode Bagua treh vrat ne moremo zanikati, saj se dajo napačno uporabljeni zdravilni pripomočki zelo hitro odstraniti in zamenjati z novimi. Na srečo vedno več evropskih svetovalcev feng shuija opušča to metodo, čeprav so jo leta uporabljali in bili pri tem očitno uspešni. Obstaja dovolj drugih metod, ki so bolj učinkovite (vec qi z manj napora) in ne spremenijo stanovanja v prodajalno azijskih predmetov.

Intuitivna šola se skuša izogniti tem skrajnostim, zato uporablja namesto azijskih zahodne zdravilne pripomočke, ki pa prav tako zahtevajo veliko vloženega truda in napora. Tako lahko svetovalec feng shuija od vas zahteva, da spremenite barvo vhodnih vrat, spremenite tapete in preproge v spalnici, obrnete štedilnik in zakopljete ribnik za hišo. K vsemu temu pride še prenova stopnic, garaže in notranjih vrat. Pri tej metodi stoji v ospredju tudi uporaba ritualov (npr. čiščenje prostora).

Zaradi enostavnih struktur in pomanjkljivega znanja o tradicionalnem kitajskem feng shuiju je dobila ta skupina metod tudi ime McFengshui - hitra za naučiti, enostavna v uporabi in dovolj površna, da ne povzroča velike škode (izjemoma pa tudi to).

  na vrh

Šola osmih hiš (Ba zhi)

To je v Aziji najbolj razširjena šola klasičnega feng shuija, ki jo uporablja ali jo je uporabljal vsak resen feng shui svetovalec. Tudi v Evropi je ta šola zelo razširjena in ponavadi naslednja stopnja pri učenju feng shui metod. Pri analizi objekta sta pomembni naslednji dve komponenti:

  • Na podlagi rojstnih podatkov stanovalcev dolocimo gua - število (triagram) stanovalcev, ki temelji na devetih triagramih iz Yijinga (pisano tudi I Ging).
  • Usmerjenost hiše (oziroma njena prednja in zadnja stran) da drugi triagram - gua hiše.

Zaželeno je, da pripadata gua stanovalcev in gua hiše isti skupini. Triagrami s številom 1, 3, 4 in 9 tvorijo t. i. vzhodno skupino, števila 2, 6, 7 in 8 pa zahodno skupino. Pozitivna in negativna področja v zgradbi se razporedijo glede na pripadnost triagramu. Števila 5 v sistemu ni, saj pripada centru in zato vsem smerem. Zaželjeno je tudi, da pomembni prostori (kuhinja, spalnica, dnevna soba) ležijo v pozitivnih conah. Energetske pomanjkljivosti se izravnajo glede na porazdelitev petih elementov v objektu, ki so določeni z gua stanovalcev in gua objekta. Zaželen je harmoničen potek energije skozi prostore brez nepotrebnega kopičenja.

Ta metoda je pri uporabi že dosti bolj individualna. Tudi predlagane rešitve ne zahtevajo tako radikalnih posegov v gradbeno strukturo kot pri Bagua treh vrat. Pomanjkljivost te metode je, da se pri določanju gua upošteva samo smer in energija, ki prihaja v stavbo skozi vhodna vrata, ne pa tudi energetska struktura stavbe.

  na vrh

Zvezde devetih hiš (Nine Star Ki)

Ta metoda se le malo razlikuje od šole osmih hiš. Dodatna komponenta, ki se pojavi, je čas. Kitajci so z opazovanjem narave ugotovili, da se energija ritmično spreminja. Tako imajo deli telesa in organi, v prenesenem pomenu pa tudi Zemlja in zgradbe, v nekem določenem času energijski minimum ali maksimum. Stari kitajski mojstri feng shuija so spreminjanje časa razdelili v devet komponent, ki si v krogu sledijo ena za drugo. To velja za posamezna leta, prav tako pa tudi za mesece in dneve.

Za določitev tega ritma razdelimo tloris zgradbe na devet enakih pravokotnikov (kot v že zgoraj opisanih metodah), ki se imenujejo hiše. Potem se določi število dejavne zvezde (npr. število 7 za leto 2003), ki ga zapišemo v centralni pravokotnik, nato pa po predpisanem vzorcu po pravokotnikih porazdelimo še druga števila (zvezde). To pomeni, da dobimo za različna časovna obdobja vedno druge energijske vzorce in kombinacije. Vsaka zvezda ima svojo kakovost, ki jo kombiniramo s številom gua stanovalcev (imenovano tudi življenjsko število). Tako dobimo dokaj dober pregled nad energijsko situacijo objekta in lahko predlagamo ciljno naravnane ukrepe. Ti ukrepi se ravnajo po pravilu ciklusa petih elementov in se dajo s stanovalci zelo individualno dogovoriti. Včcinoma se dajo potrebne spremembe zelo dobro vgraditi v obstoječe strukture.

Metoda Zvezde devetih hiš zaradi individualne obravnave stanovalcev in njihove povezave s hišo ter časovne komponente, ki jo vpelje, predstavlja zaokrožen sistem. Zelo pogosto se uporablja za določevanje ugodnih dni za potovanje, poslovne in zasebne termine, prodajo hiše. Slabost te metode: v japonski varianti Nine Star Ki se gua - števila za moške in ženske računajo po isti formuli.

  na vrh

Leteče zvezde - metoda San Yuan

Ta metoda je v principu dokaj podobna prejšnji, le da je osem smeri neba razširjenih na 24, torej ima vsaka smer tri podsmeri, ki imajo lahko yin ali yang značaj. Zvezde v odvisnosti od smeri neba in njene polarnosti po nekem določenem pravilu preletijo tloris. Vsak od devetih pravokotnikov, ki smo jih razporedili po tlorisu, dobi tri zvezde: prva je osnovna zvezda, druga je gorska zvezda, tretja pa vodna zvezda. Osnovno zvezdo določimo tako, da izvemo letnico dokončanja zgradbe ali pa zadnje večje renoviranje in določimo periodo, v kateri se je to zgodilo. Trenutno se do leta 2003 nahajamo v periodi 7, ki ima yang znacaj, zato zvezde letijo naprej (v naraščajočem zaporedju). Gorska zvezda predstavlja preteklost, je pasivna zvezda, ki skrbi za družinsko harmonijo in zdravje. Vodna zvezda je naravnana v prihodnost, predstavlja denar in bogastvo, skrbi za kariero. Vsaka izmed letečih zvezd ima neko določeno lastnost, prav tako pa so lahko tudi kombinacije dveh ali celo treh zvezd ugodne ali neugodne, odvisno od časovnega ciklusa.

Metoda Leteče zvezde je ena najbolj razvitih in hkrati zapletenih metod, ki je poznana na Zahodu. Ko se enkrat poglobimo v materijo in si naberemo dovolj izkušenj, lahko poiščemo majhne, vendar zelo natančne rešitve, ki pa imajo velik učinek. Na žalost obstaja za učenje te metode bolj malo možnosti, da o izkušenih mojstrih feng shuija in svetovalcih ne govorimo, kar velja tudi za drugo obliko metode Leteče zvezde Yuen Hom.

  na vrh

Leteče zvezde - metoda Yuen Hom

Metoda Yuen Hom se od metode San Yuan razlikuje v sledečih točkah:

  • Za določitev osnovne zvezde ne upoštevamo letnice dokončanja gradnje ali zadnjih večjih obnovitvenih del, ampak letnico oz. pripadajočo periodo, za katero želimo izdelati analizo.
  • Še večja razlika se pojavi pri štetju period, saj ima Yuen Hom metoda svoj način štetja (dolžina periode je odvisna od triagrama, ki ji pripada), tako da so periode različno dolge (v San Yuanu trajajo vse periode 20 let). Trenutno se po metodi Yuen Hom nahajamo v periodi 8, ki je dolga 21 let in bo trajala do leta 2017.
  • Zadnja večja razlika je določitev usmerjenosti zgradbe oziroma t. i. sedečega (sitting position) in obraznega (facing possition) položaja zgradbe. Določitev obraznega položaja je zelo enostavna, saj se vedno nahaja nasproti sedečega položaja hiše, ne glede na položaj vhodnih vrat (kot upoštevamo pri San Yuan metodi). Iskanje sedečega položaja zgradbe pa je velikokrat dolgotrajno in naporno opravilo, saj je treba upoštevati vrsto zunanjih vplivov (senčna ali sončna stran hiše, potek ceste ali ulice, nagnjenost terena, položaj dreves in sosednjih zgradb, smer vetra ...). Tudi stanovanja v stanovanjskih hišah imajo sedeči položaj, ki je zopet odvisen od mnogih kriterijev: od položaja vhodnih vrat in stopnišča, skupne stene s sosedi, okolice stanovanja, dinamičnega dogajanja okrog stanovanja, funkcionalnosti prostorov. Velikokrat so naša stanovanja in hiše zgrajena tako, da imajo vhodna vrata na sedeči strani, kar predstavlja konflikt med obema funkcijama (sedeči položaj je yin, vhodna vrata so yang) in oslabi feng shui zgradbe.

Nadaljnji potek analize se ne razlikuje od tiste že opisane v metodi San Yuan. Da boste dobili občutek, kako kompleksna je ta metoda, še ta podatek: polarnost števil se v posameznih periodah spremeni, tako da je interpretacija zvezd in njihove kombinacije še bolj zapletena. Trenutno obstaja v Evropi samo en mojster, ki je pripravljen razodeti vse skrivnosti metode Yuen Hom, to je mojster Chan Kun Wah. Ta metoda, ki jo uporabljam tudi sama, je logična in analitična ter daje neverjetno natančne rezultate.

  na vrh

Kitajska astrologija : Štirje stebri usode (Bazi suanming)

Po mojem mnenju ni možno opraviti dobre feng shui analize brez izdelave horoskopa stanovalcev. Še posebej v družinah z več družinski člani, ko imajo ti različne potrebe in želje. Nekateri si uspejo priboriti dovolj energije, drugi pa ostanejo bolj v ozadju ali pa se žrtvujejo iz različnih nagibov. Za harmonično družinsko življenje je več kot pomembno, da so vsi člani energetsko enakovredni. Izdelavo kitajskega horoskopa po metodi Bazi imenujem duševni striptiz, ker ne ostane prav nič skrito. Namen horoskopa pri feng shui analizi ni prerokovanje ali napovedovanje prihodnosti (ceprav se da tudi to razbrati iz horoskopa), ampak poglobljena analiza stanja skupaj s stranko in iskanje individualnih rešitev (v stanovanju/hiši, vsakdanjem življenju, zdravju, na delovnem mestu).

Kot pove že ime samo, je horoskop sestavljen iz Štirih stebrov (usode), vsak ima po en par elementov (iz ciklusa petih elementov), ki jih razberemo iz kitajskega koledarja ob upoštevanju določenih pravil. Tudi polarnost yin in yang igra važno vlogo. Elemente iz Štirih stebrov usode prenesem v novo obliko, ki se imenuje Ciklus usode in je sestavljena iz petih področij: podpora, jaz, intelekt, bogastvo in položaj. Nadaljnja interpretacija horoskopa je na žalost preveč zapletena, zato je ne bom podrobneje predstavila. Mogoče le še nekaj bistvenih stvari:

  • Kitajci poznajo več različnih koledarjev. Za izdelavo horoskopa se uporabljata dva, in sicer sončni in lunin koledar. Jaz uporabljam sončni koledar.
  • Osnovna oblika horoskopa, ki je sestavljena iz 8 elementov z različno polarnostjo, še ne pove ničesar o časovnem poteku človekovega življenja. Lahko pa izdelamo še nadaljnjo tabelo, ki se imenuje 10-letni ciklus in v horoskop vnese komponento čas. Z vsemi temi podatki lahko naredimo celotno analizo in določimo t i. podporni element ali več elementov (supporting element/elements), ki ga skušamo čim bolj upoštevati in vgraditi v predlagane rešitve. Vse elemente, ki so v presežku, pa nadziramo ali izčrpamo po pravilih iz ciklusa petih elementov.
  • Izdelava pravega kitajskega horoskop se seveda ne konča pri teh treh osnovnih oblikah, ampak gre v še bolj poglobljene analize. Naj omenim samo nekatere: Live House, Clashes & Combination, Direction Meeting, Hidden Stems.

  na vrh

Qi-Mag feng shui

Razvil ga je Yes T. Lim iz osnovnih pravil feng shuija in radiostezije. Poleg metode Bagua treh vrat uporablja ukrepe proti elektrosmogu in merjenje z bajalico, na nadaljevalni stopnji pa tudi metodo Leteče zvezde.

Zaradi evropskih elementov iz radiostezije je ta metoda že močno oddaljena od korenin klasičnega feng shuija. V klasični tradicionalni medicini ne poznajo npr. hormonskih žlez in visokega krvnega pritiska. Kar mene osebno moti pri svetovalcih Qi-Mag (zato jih sploh omenjam), je njihova agresivnost v medijih, pri organizaciji seminarjev in predavanj, ustanavljanju združenj in izdajanju časopisov, ki me včasih rahlo spominja na kakšno sekto. Nasveti o uspešni samopredstavitvi in čim večjem zaslužku so del predavanj, ki jih dobijo za pridobitev diplome (dipl. inž. Qi-Mag, svetovalec). Vse to niti ne bi bilo hudo, če ne bi uporabljali modificiranih metod feng shuija, ki imajo s klasičnim feng shuijem bolj malo skupnega.


na vrh