Helena Golenhofen
univ. dipl. inž. grad.
Telefon: 041 / 285 280
info@fengshui-akademija.si

Če želite prejemati novice o aktivnostih Feng shui akademije, vpišite vaš elektronski naslov:
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
    
 

    O ZGODOVINI FENG SHUIJA

Feng shui se je prvotno imenoval fang shih. Časa nastanka ni mogoče natančno določiti, saj je bilo mnogo pisnih virov uničenih, njegovi pripadniki pa večkrat preganjani. Sinologi in zgodovinarji predvidevajo, da je nastal pred tri do štiri tisoč leti.

Beseda fang v prevodu pomeni učinkovit, medicinski, spiritualen, ezoteričen. Prav tako označuje tudi ljudi, kraje in pokrajine, ki so bili oddaljeni od cesarjevih rezidenc – torej oddaljene province, v katerih je živelo in delalo največ pripadnikov fang shiha.

Beseda shih pomeni učenjak. Po nekaterih virih pa naj bi fang shih pomenil enostavno učenjak receptov.

Prvotno so k feng shuiju sodile tri discipline:

 • prerokovanje in klicanje duhov
 • farmacija in medicinska higiena
 • astrologija, izdelava koledarja in zapisovanje zgodovine

V stari Kitajski so se fang shihi specializirali za enega od treh področij. Astrologi in zgodovinarji so raje sodelovali s prerokovalci kot pa z “medicinci”, saj so si bile njihove metode bolj podobne. Medicinski del se je kasneje razvil v tradicionalno kitajsko medicino, ostali dve disciplini pa sta se spojili v klasični feng shui.

Fang shihi so bili znani kot avtorji mnogih geografskih in zgodovinskih knjig, pa tudi teoretičnih tekstov, ki niso bili vedno v skladu z aktualno cesarsko ideologijo. Ker je bil fang shih prostorsko, pa tudi ideološko zelo oddaljen od cesarskega dvora, so se lahko njihove ideje na široko razvijale.

Zapise o delu in življenju fang shihov lahko najdemo v ohranjenih uradnih biografijah, prav tako pa tudi v zgodovinskih kronikah, ki so jih vodili visoki dvorni uradniki (ponavadi v poglavjih “Posebnosti” in “Čudežne reči, ki smo jih slišali”). Največkrat so bili opisani kot ekscentriki in ozoterično skrivnostni junaki, ki jim je na spreten način uspelo premagati vladajoče despote.

Ti zanimivi ljudje so postavili temelje zgodnji kitajski civilizaciji in znanosti. Nek moderni raziskovalec je naredil seznam 36 velikih znanstvenikov predmoderne Kitajske, na katerem je bilo tudi 6 fang shihitov. Ti naj bi razvili in razširili teorijo yina in yanga ter petih elementov, ki so še danes osnova klasičnega feng shuija.

Vse stare kulture so prinesle znanstvena spoznanja, ki pa so velikokrat imela etnični prizvok. Ko pa jim je uspelo, da so jih zapisali v nam vsem univerzalnem matematičnem jeziku, so jih lahko uporabljali in razumeli tudi drugi. Tudi iz stare Kitajske smo dobili nekaj matematičnih in znanstvenih konceptov, ki jih danes s pridom uporabljamo. Najbolj znan je magnetični kompas, ki so ga razvili fang shihi. Joseph Needham, avtor knjige Science and Civilization in China je pravilno povdaril, da je Lo pan (kitajski kompas) najstarejši prikazovalni inštrument na svetu. To je kompleksen inštument, ki so ga stoletja razvijali samo za to, da bi lahko opravili natančne izračune prostora in časa – vse v okviru substilne znanosti, ki se je kasneje preimenovala v feng shui.

Prvi je os sever-jug določil Chiu Yun Han (približno leta 713 – 741). Uporabljali so jo do približno leta 880, potem pa so jo morali popraviti, saj so izračuni preveč odstopali. Kompas so znova popravili okrog leta 1100, ko mu je Lai Wen Chun dodal osrednjo magnetno iglo. Njegov potomec pa ga je še nedolgo tega preoblikoval v lo pan, kot ga poznamo danes.

Stari kitajski zgodovinarji so imeli o fang shihih različna mnenja. Zaradi strahu za svoje položaje, jih niso marali. Celo v času, ko so imeli fang shuihi največji vpliv na cesarskem dvoru, ni v uradni zapiski nobenih navdušojočih zapisov o njihovih tehnikah. Zgodovinarji so uporabili preverjeni vzorec: na eni strani so razširjali presenetljiva poročila o priznanih fang shihih, ki so delovali v cesarstvu, po drugi strani pa pisali uničujoče ocene o nastopaških in kriminalnih fang shihitih, ki so delovali na dvoru.

Na dvoru so fang shihi s svojim vedenjem in delovanjem povzročili veliko težav. Zaradi odlične izobrazbe in znanja so lahko delovali kot zgodovinarji, zdravniki, prerokovalci in zabavljači ter tako postali še bolj slavni. Podjetni fang shihi so podatke, ki so jim bili na voljo, radi izkoristili pri svoji zabavljaškem delu. Pomembnim gostom na dvoru so napovedovali prihodnost in upali na izboljšanje položaja, če se je napoved uresničila. Lahko so dosegli štiri častne položaje: učenjak, modrec in poštenjak, predan in nepodkupljiv, mojster poti.

Izobrazba mladega fang shih se je začela z vajeniško dobo pri mojstru. Fang shihi pa niso bili samo moški, tudi znane ženske so bile med njimi. Največkrat je znanje ostalo v družini in se kot dediščina prenašalo iz roda v rod.

Učenje je poleg ustnega poučevanja mojstra vsebovalo tudi branje starih tekstov, uporabo posebnih materialov ali zdravilnih sredstev (odvisno od smeri študija), etnične vidike in tradicije ter tudi umetniško/estetično dopolnilno izobraževanje.

Na cesarskem dvoru so morali fang shihi skrbeti za:

 • ohranitev cesarjeve mladostnostni in vitalnostni,
 • nadzorovanje in ohranjanje pravilne merske enote za čas, težo in kote,
 • napovedovanje prihodnosti,
 • vodenje vladne politike po spiritualnih principih.

O njihovi verodostojnosti ni bilo dvoma, saj se njihove metode niso bistveno razlikovale od tistih, ki so jih uporabljali visoki uradniki. Niso pa bili vešči pravil dvornega obnašanja, prav tako niso bili dovolj potrpežljivi, da bi ravnali subtilno in v ozadju, kot se je za visoke uradnike spodobilo.

Fang shije so večkrat obsodili za kriminalna dejanja, ki jih niso storili. Največkrat so jih obsodili samo za to, ker niso želeli cesarju in njegovim privržencem izdati svojega znanja.

Zaradi tega so fang shihi na dvoru izgubljali svoj vpliv. Cesar Huang Ti jih je celo preganjal in dal zažgati njihove knjižnice. Kot kaže, je Yijing (I Ging) edina knjiga, ki so jo lahko rešili pred plameni.

Njihov položaj se je poslabšal tudi s prihodom krščanskih misionarjev (jezuitov), ki so si pridobili zaupanje cesarja Ch’inga, zato je ta poskušal fang shihe iztrebiti. Nič boljše pa se fang shihu/feng shuiju ni godilo pod viktorijanskimi kolinialisti, zadnji veliki udarec pa je doživel s kulturno revolucijo, ko so ga komunisti prepovedal. Feng shui mojstri so bili takrat postavljeni pred izbiro, ali prenehajo z uporabo feng shuija, ali pa bodo morali zapustiti Kitajsko, kar so mnogi tudi storili. Prav zaradi tega se je feng shui razširil po Tajvanu, Maleziji, Hong Kongu in drugih azijskih deželah, v osemdesetih in devedesetih letih 20.stoletja pa tudi v ZDA in Evropi.

Fang shihi so zapisali, da je človeško življenje pod posebnim vplivom različnih delovanj, ki so jih takole razvrstili po pomembnosti:

 1. Usoda (karma) – kar nam je usojeno
 2. Sreča, naklučje - kar naredimo iz svojeg življenja
 3. Feng shui
 4. Ljubezen do bližnjih in dobra dejanja
 5. Požrtvovalno učenje, težko delo, znanje

Od feng shuija, ki je na tretjem mestu, se ponavadi ni pričakovalo, da bo spremenil osebnost človeka. Osebna odgovornost za življenje je na vsak način večja – nihče ne more za vse kriviti samo slabega feng shuija.


Lep pozdrav

Helena Golenhofen


/ Članek je bil v podobni obliki objavljen v prilogi Deloindom. /
/ Vir: www.fengshui-akademija.si /


na vrh